background

MİSYONUMUZ ve VİZYONUMUZ

Misyonumuz

Genç İş Adamlarının; liderlik vasıflarını, sosyal ve siyasal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunun gelişimine;
Bölgemizin soyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamak;
Bölgemizde ve yurdumuzda aynı amaçla kurulmuş olan; dernek, vakıf, federasyon ve konfederasyonlarla işbirliği yapmak;
Kamuoyunu ve üyelerini bu amaçlar doğrultusunda yönlendirmek;
Amaçlarımız doğrultusunda; yayınlar, eğitim çalışmaları, sosyal ve kültürel etkimlikler düzenlemek.

Vizyonumuz

Bölgemizde ve yurdumuzda; sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanda en etkili sivil toplum kuruluşu olmak.

Değerlerimiz

ATATÜRKÇÜLÜK
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
KURUMA BAĞLILIK
ÇÖZÜM ODAKLI OLMA
ÇEVREYE SAYGI
GÖREV BİLİNCİ
DÜRÜSTLÜK
İNSAN HAKLARI
ŞEFFAFLIK
DEMOKRASİ
ÇALIŞKANLIK
GİZLİLİK
İŞ AHLAKI
ÜRETKENLİK
ONURLULUK